Pasiaulis.fi -sivuston tietosuoja ja evästeet

Pasiaulis.fi on yksityinen verkkosivusto ja verkoakuppa, joka ei edellytä sivuston lukijoilta rekisteröitymistä tai kirjautumista. Sivustolla käytetään evästeitä analysoimaan sivuston käyttöä, kohdentamaan mainontaa ja mahdollistamaan tiettyjä toimintoja. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön ja asennuksen omalle koneelleen.

TIetosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Pasi Viinamäki
Y-tunnus: 3177681-3

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
pasi@pasiaulis.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot
pasi@visualfriday.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän palveluista ja toiminnasta viestimiseen ja markkinointiin seuraavasti:

 • Markkinointiviestien lähettämiseen
 • Mainonnan kohdentamiseen digitaalisissa kanavissa
 • Median ja sidosryhmien edustajien tavoittamiseen
 • Tiedotteiden lähettämiseen
 • Uutiskirjeiden lähettämiseen
 • Yrityksen toimintaan liittyvien kyselyiden lähettämiseen
 • Verkkokauppaostosten toimituksesta ja tilausten etenemisestä informoimiseen

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen ja osassa tilanteita lakisääteiseen velvoitteeseen tiedottaa yrityksen toiminnasta.

6. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät
Kaikista rekisteröidyistä kerätään perustietoja, joita ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asema organisaatiossa ja organisaation nimi. Näistä ainoastaan sähköpostiosoite on pakollinen tieto.

 • Markkinointiviestien lähettäminen
  Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
  Tiedot siitä, onko viesti toimitettu perille ja onko se avattu.
 • Mainonnan kohdentaminen digitaalisissa kanavissa
  Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
 • Median ja sidosryhmien edustajien tavoittaminen
  Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite ja organisaation nimi
  Median edustajista tiedot siitä, mitä aihepiiriä journalisti seuraa ja millä alueella hän toimii.
 • Tapahtumakutsujen lähettäminen
  Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
  Tiedot siitä, onko kutsuviesti toimitettu perille ja onko se avattu.
 • Tiedotteiden lähettäminen
  Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
  Tieto siitä, mitä aihepiiriä koskevat tiedotteet henkilö on tilannut.
 • Uutiskirjeiden lähettäminen
  Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
  Tieto siitä, mitä aihepiiriä koskevat uutiskirjeet henkilö on tilannut.
  Tiedot siitä, onko uutiskirje toimitettu perille, onko se avattu ja onko kirjeen tilaaminen peruttu.
 • Yrityksen toimintaan liittyvien kyselyiden ja tarjousten lähettäminen
  Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
  Tieto siitä, onko viesti avattu.
 • Verkkokauppaostosten toimituksesta ja tilausten etenemisestä informoimiseen
  Perustiedot: Nimi, osoite, sähköpostiosoite

7. Tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaan täyttämistä tilauslomakkeista rekisterinpitäjän verkkosivuilla sekä asiakkaalta itseltään sähköpostilla, palautelomakkeiden kautta erillistä suostumusta vastaan tai muulla vastaavalla tavalla sekä palvelujen käytön kautta. Median ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kerätään julkisista lähteistä.

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja luovuttaminen ulkopuolisille
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Emme luovuta tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastiedot on tallennettu palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia tai niin kauan kuin suostumus niiden vastaanottamiseen on voimassa.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

12. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla.
Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää uutiskirjeen tilausrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

14. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

15. Henkilötietojen tarkastaminen ja poistaminen
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu palveluun sekä pyytää niiden poistamista. Tarkastus- ja poistopyynnöt lähetetään osoitteeseen pasi@pasiaulis.fi.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 14.10.2021

Evästeet

Evästeinformaatio

Tämä evästeinformaatio kertoo, mikä on eväste ja miten niitä käytetään sivustollamme.

[user_consent_state]

Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Käytämme myös evästeen kaltaista teknologiaa “paikallista tallennustilaa” (eng. Web Storage API) tai seurantakoodeja (kuten pikseleitä) vastaavanlaisten tunnisteiden tallentamiseen. Tässä informaatiossa evästeillä tarkoitetaan kaikkia evästettä vastaavia teknologioita.

Miksi käytämme evästeitä?

Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, mitä tuotenostoja käyttäjä on nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio. Hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluiden kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme mainonnan tehoa. Sivuston käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiiren liikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla. Käytämme evästeitä mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjälle voidaan esimerkiksi yhteistyökumppaniemme verkostoissa näyttää mainoksia sellaisista palveluista ja tuotteista, joita hän on selannut sivustolla. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Kolmannen osapuolen asettamat evästeet saattavat seurata käyttäjää yli tämän sivun ja seurata käyttäjän verkkokäyttäytymistä eri verkkosivuilla.

Millaisia evästeitä käytämme?

Käyttämämme evästeet on lajiteltu seuraavasti:

[cookie_category]

Alla lista käyttämistämme evästeistä

[cookie_audit_category columns=”cookie,description”]

Miten voin hallinnoida omia evästeasetuksiani?

Voit muokata omia evästeasetuksiasi milloin vain avaamalla evästekehotteen uudelleen: [user_consent_state]

Onnetar-sovellus

Onnetar-arvontasovellus

 • Tällä sivustolla käytössä oleva Onnetar-arvontasovellus on tarkoitettu Facebook-arvontojen tekemiseen arpomalla koneellisesti julkaisussa olevista kommenteista satunnainen voittaja. Tieto kommenteista tuodaan arvontatyökaluun Facebook APIn avulla. Tuloksena voittajan Facebook-profiilin tiedot (nimi ja kuva) sekä linkki voittaneeseen kommenttiin näytetään arvonnan suorittajalle, joka on ko. sivun ylläpitäjä. Palvelun käyttö edellyttää kirjautumista Facebook-profiililla, minkä avulla tunnistetaan ylläpito-oikeus sivulle. Sovelluksella ei voi hakea kommenttitietoja sellaiselta sivulta, jonka ylläpitäjä käyttäjä ei ole.
 • Prosessissa käytettävä data: Käyttäjän ID, nimi, sähköpostiosoite ja profiilikuva. Ylläpidettävien Facebook-sivujen nimet ja profiilikuvat. Ylläpidettävien sivujen postaukset ja näiden kommentit. Kommenttien jättäneiden käyttäjien nimet ja profiilikuvat.
 • Käyttöaika: Tietoja käytetään ainoastaan arvontaprosessin ajan, eikä niitä tallenneta.
 • Käyttääkseen Onnetar-sovellusta, käyttäjä antaa sovellukselle oikeuden ylläoleviin tietoihin. Jos käyttäjä haluaa myöhemmin estää näiden tietojen käytön, hän voi poistaa sovelluksen oman Facebook-profiilinsa Yritysintegraatioista. Poistettava integraatio on nimeltään “Onnetar”. Tämän jälkeen palvelua ei voi käyttää, ellei käyttöoikeuksia anneta uudelleen.
 • Mitään tietoja palvelun käyttäjän Facebook-profiilista tai tämän ylläpitämistä Facebook-sivuista tai niiden sisällöistä ei tallenneta palveluntarjoajan (pasiaulis.fi) palvelimille.